lunes, noviembre 12, 2007

L'ACTIVITAT FISICA I AL RISC CARDIOVASCULAR

L’activitat física augmenta la qualitat de vida i la capacitat de treball físic, i neutralitza alguns dels efectes de l’envelliment sobre l’organisme

Donat que repercuteix sobre la majoria dels factors clàssics de risc cardiovascular, constitueix una alternativa efectiva tant en prevenció primària, com en la prevenció secundària de diverses patologies.
A Catalunya, segons les dades de la Enquesta de Salut a Catalunya realitzada al 2002, el 50,6% de la població entre 18 i 74 anys fan exercici físic durant el temps de lleure (56,7% dels homes i 44,2% de les dones). Entre els que fan exercici físic, el 8,4% fan activitats físiques vigoroses diàriament, el 24,1% 4-6 cops per setmana i el 52% 2-3 cops per setmana 6.

Segons l’OMS en les properes dècades s’espera un increment a la població catalana de malalties cardiovasculars, respiratòries, càncer i tanstorns mentals com la demència i la depressió.

Tenint en compte que la inactivitat física és un factor de risc i causa de mort prevenible i que la prevalença de sedentarisme a la població catalana és del 16,4% en els homes i del 20% en les dones, aquest es constitueix com el de major impacte potencial en la salut pública.

Encara que es desconeix quina és la proporció de patologies atribuïbles al sedentarisme i, per tant, el seu impacte sobre la mortalitat, nombroses evidències posen de manifest una relació inversa entre l’activitat física i el desenvolupament de certes patologies com: cardiopatia isquèmica, hipertensió arterial, obesitat, osteoporosis, diabetis mellitus, accidents cerebrovasculars i càncer de colon.

Des del punt de vista de la promoció de la salut, els beneficis que aporta l’activitat física estan ben documentats en la bibliografia disponible.


Nombrosos estudis epidemiològics han demostrat que l’activitat física regular protegeix de desenvolupar una diabetis tipus 2 i que una menor activitat física es tradueix en un pitjor control glucèmic13-20 . A més, estudis recents demostren que l’activitat física redueix el risc en diabètics, de patir events cardiovasculars, de mortalitat per malaltia cardiovascular i també redueix la mortalitat global.

En definitiva l’activat física ha demostrat relació amb la longevitat i la protecció de la cardiopatia isquèmica, amb un menor risc d’accident cerebrovascular i millor control dels factors de risc cardiovascular.

Per tant, des d’aquest punt de vista, l’exercici físic seria una activitat altament eficaç per a la promoció d’hàbits cardiosaludables i el control de certs problemes de salut.

I encara que no sorprendria, en hipòtesi, que una intervenció comunitària grupal mantingués la seva eficàcia al nostre entorn, l’ortodòxia de la medicina basada en l’evidència obliga a refrendar-la.


Angels Vinuesa

No hay comentarios: