lunes, agosto 18, 2008

la població magrebi


COMUNICACIÓ AMB LA POBLACIÓ MAGREBÍ I LES FAMILIES

Més enllà de la barrera idiomàtica es trobem amb una cultura que es distant en el temps, i xoca amb la nostra .La comunicació com a base de l’enteniment es basa no només en l’aprenentatge de les paraules , sinó també, com gestiona el poble marroquí les seves necessitats de salut /Malaltia o com son les seves costums , tradicions , tabues o formes de vida que necessariament son entroncades amb la religió.

La seva religió, i les tradicions son les que marquen les seves vides , les seves costums i les seves actuacions . Obviar aquest concepte seria un terrible error per part del sanitari front al pacient /client marroquí.

El seu Sistema Sanitari , al marge de l’origen, o de la situació geogràfica , es el concepte que arrastra des de la seva cultura i de sobte es troba amb un sistema molt mes avançat que el seu, gratuït i sense la corrupció , on els diners no marquen les diferencies sanitàries.

“Entendre per a Comprendre” a la població emigrant es un repte que cada vegada més ens troben des de la arribada de la població nou vinguda .
La nostra mentalitat europeista es la que marca les nostre consultes e irremediablement veiem amb un altre tipus de població, on les seves costums durant mols segles adquirides han espatllat el seu concepte de vida.

En un país on el sistema sanitari es distant a la població , moltes persones han de recórrer kilòmetres per ser atesos per un sanitari , o dormir a la porta d l’ Hospital més proper , on les festes nacionals com la del Corder o el Ramadà ajusten unes regles de comportament molt mes fortes que la importància que nosaltres donem a la medicina occidental.

A las jerarquies familiars ,la figura del home com a protector de la família , i administrador absolut de la vida del seus , s’enfronta a una dona , metgessa / Infermera molt més avançada .

La dona musulmana , és la cuidadora universal de la casa i els fills , les seves obligacions no traspassen les portes de la seva casa.

L’home ,a la societat musulmana , té el poder absolut de decisió sobre totes les circumstancies i accions familiars.

Acollir e integrar a les persones es un repte per al personal sanitari i una difícil tasca , com així també un repte pel Sistema Sanitari català , que ha de assumir la comunicació amb els nous vinguts.

El primer pas per avaluar al pacient nou vingut / marroquí passa per les dades claus de la avaluació inicial , como son: la edat , el lloc d’on provenen , ja que , es molt diferent si prové del camp o de la ciutat . Aquestes dades ens donaran una visió parcial dels elements claus per la interrelació amb el sanitari.

Les pautes higièniques , en un país on l’aigua es un be apreciat , i que tant sols s’utilitza per beure i per la seva pròpia supervivència . Això ens donarà una idea de la regles d’higiene que duen a la seva mentalitat .

Canviar aquestes costums es una tasca molt difícil ja que comporta un canvi de mentalitat primària , i sense saber-ho afegim un problema abans inexistent.

El temps que porten al nostre país , també es una dada significativa , ja que ens donarà una idea de la impregnació de amb dues cultures , això comportarà la idea de la transhumància en kilòmetres que existeix ..

Les classe socials , i socioeconòmiqes serà la clau de com enfrontar-se al sistema sanitari. Hem de tenir en compte el nivell socioeconòmic del emigrants que venen a la consulta .

El codís socioculturals, varien i canvien segons las classes socials i l’accés a la escola , segurament deficients en el nou vinguts es donarà les pautes de actuació envers als clients .La cultura marca les diferencies.

Intentarem en aquest curs que l’enteniment inter- lingüístic i el coneixement del sistema sanitari català sigui el dispositiu que ens doni l’enteniment en la relació del sanitari con l’emigrant marroquí.
.
Aquestes mancances es poden dur a errors de diagnòstic , i de teràpies molt greus , i per un altre banda afectar a la credibilitat del personal sanitari .

A partir de la barrera idiomàtica que dificulta la feina del personal sanitari , existeixen altres elements com son:
• El desconeixement del nostre Sistema sanitari .
• la Intimitat , per exemple el fet de mostrar els òrgans genitals a la observació del personal sanitari del sexe oposat.

Entendrem en aquest curs que hi han diferencies significatives que es fan susceptibles en dues cultures diferents.

El vel, com element diferenciador , el domini de l’ home envers una dona que ho accepta , comporta al idea de autoritat que cerquen en el personal sanitari..

Les habilitats de comunicació del sanitari haurien de ser , segons la seva cultura en un to de cordialitat , això seria un gran pas cap a la millora d ela comunicació .

La Medicina tradicional és la que prima segons els seu lloc d’origen , per exemple posar llimones al cap agafades amb un mocador pel tractament del les cefalees .

Aquesta aplicació te una rellevant importància amb els nou nats , per exemple no es treuen de casa abans del setè dia o s’envolten amb una espècie de venes per evitar les influencies dolentes . Es la paraula del Corán , la primera que escolta al néixer de la veu del seu pare .
La religió es sempre la prioritat en la vida, i admet la transgressió de les prohibicions quan la vida esta en perill sempre i quan la religió sigui be compresa.

Entendre el Ramadán com un mes de rectificació tant per el cos , com per l’esperit ,i es aquest un temps de reconciliacions familiars , i tanmateix la acceptació de la pobresa com de la acceptació de la paciència.

Aquest seria un bon moment per actuar en les conductes additives , com el tabac i l’alcohol.
............................................................................................

L’àrab culte modern, es la llengua oficial de 23 paios , les persones parlants d’aquest idioma universal son uns 200 milions en tot el món .

Però l’àrab culte, només es parla i escriu en lloc oficials ,i és après de memòria declamant versos del Coran , una llengua molt diferent es la que parla el poble.

Els dialectes , son la llegua que es parla per tot el país, i es aquest l’ idioma que ens arribarà a nosaltres.

Sense cap mena de dubte, la indiferència i el mecanicisme , son les actuacions que mes afecten al poble marroquí .

Frases com:
No et preocupis , això no et farà mal , o aquest tractament et curarà pot guanyar la confiança mútua.
Angels Vinuesa

No hay comentarios: